Login
會員
密碼
shadow
Category
DE-112AF DE-172AF 標準型摺紙機
商品貨號: ECS000471
商品品牌: DYNA
商品點擊數: 722
市場價格: $
本店售價: $
注册用户: $
用戶評價: comment rank 5
購買數量:
商品總價:
  collect Add to cart
goods properties

 

型號

DE-112AF

DE-172AF

紙張大小

A4 or 8.5”x11”

A3 or 11”x17”

紙張磅數 (gsm)

70-90

送紙台疊紙量

500 張

折盤 / 尺寸調整

2盤 / 手動調整

速度

6000張 / 小時, 可調 (80gsm A4, 對折)

電源

220V 50Hz

 

 

機器細節
型號 DE-112AF DE-172AF
尺寸 (長X寬X高) mm 780 x 440 x 440 780 x 490 x 440
淨重 21.5 KG 23.5KG
   

備註:機器性能、顏色及規格數據如有更改,恕不另行通知。請依最終銷售合同為主。